Ulu görme irfandan, güvenme sen zikrine;

Ulu görme irfandan, güvenme sen zikrine;
Eremezsin câhilken Hakîkat'ın bikrine1.
Ma'rifet'dir beşeri İnsân-ı Kâmil kılan;
Ancak bunlar katlanır bu âlemin vikrine2.