Sohbetin Kazâsı Olmaz!

Kazâ edilse bile oruç, zekât ve namaz,
Cumâ namazı ile sohbette kazâ olmaz!

İdrâk et Mürşid'inin Nebî'ye nisbetini;
İzle mutlak edeble O'nun her sohbetini.

Çay, kahve ya da hizmet endîşesiyle mürîd
Bölmemeli sohbeti, fehmi değilse cerid.

Can kulağıyla dinle sâdır olan bu feyzi
Ki Sır'rına yerleşsin bu feyzin kutlu izi.

Dikkatini sohbetten ayırmasın velvele.
Ne Dünyâ meşgalesi, ne de hattâ zelzele.

Mürşid'ini incitir sohbetin bölünmesi;
Coşkun feyzi ketmolur; kābız olur nefesi.

Bir düşün! Kim kaybeder sohbetten kalsa ırak?
Ya sohbete teslîm ol, ya da tümüyle bırak!

Havas, feyyâz sohbete, cehd ederken devâma,
Vakur olun sohbette; benzemeyin avâma!